Základní práva

Dodržování a ochrana základních práv je jádrem všech činností agentury Frontex. Zaměstnanci agentury a příslušníci z členských států, kteří se podílejí na operacích agentury Frontex, absolvují před nasazením odbornou přípravu v oblasti základních práv a přístupu k mezinárodní ochraně, přičemž součástí každého operačního plánu je povinnost hlásit potenciální porušení základních práv.

Úředník pro otázky základních práv, který je při výkonu svých povinností nezávislý, je přímo podřízen správní radě a spolupracuje s poradním fórem pro základní práva. Poradní fórum poskytuje výkonnému řediteli a správní radě nezávislé poradenství v oblasti základních práv. Poradní fórum se skládá ze tří stálých členů, tří mezinárodních organizací a devíti organizací občanské společnosti zvolených na tříleté funkční období:

Stálí členové:

 • Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)
 • Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)
 • Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR)

Mezinárodní organizace:

 • Rada Evropy (RE)
 • Mezinárodní organizace pro migraci (IOM)
 • Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE)

V současné době jsou zastoupeny tyto organizace občanské společnosti:

 • AIRE Centre
 • pobočka Amnesty International při evropských orgánech (AI EIO)
 • Caritas Europa
 • Církevní komise pro migranty v Evropě (CCME)
 • Evropská rada pro uprchlíky a osoby žijící v exilu (ECRE)
 • Mezinárodní komise právníků (ICJ)
 • Jezuitská služba uprchlíkům (JRS)
 • Platforma pro mezinárodní spolupráci týkající se migrantů bez dokladů (PICUM)
 • kancelář Červeného kříže při EU (RCEU)

Dotazy týkající se oblastí spravovaných kanceláří úředníka pro otázky základních zasílejte na adresu FRO@frontex.europa.eu.


Stížnosti

V souladu s nařízením o Evropské pohraniční a pobřežní stráži vytvořila agentura mechanismus pro podávání stížností, který umožňuje každému, kdo se domnívá, že jejími operacemi byla dotčena jeho práva, nahlásit veškerá možná porušení jeho práv.

Pokud máte za to, že v důsledku působení kteréhokoli pracovníka zapojeného do činnosti agentury Frontex došlo k porušení vašich práv, můžete podat stížnost.

Stížnost musí být písemná, ale může ji za vás podat i jiná osoba, například příbuzný nebo právník. Stížnost může být v jakémkoli jazyce.

Chcete-li podat stížnost, klikněte prosím na tento odkaz.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information