Stálý útvar

Evropská unie má vůbec poprvé v historii vlastní uniformovanou službu – stálý útvar Evropské pohraniční a pobřežní stráže. Pohraniční a pobřežní stráž agentury Frontex, vyškolená těmi nejlepšími školiteli a vybavená nejnovějšími technologiemi, je připravena na výzvy na hranicích a pomáhá zajistit řádné fungování evropského schengenského prostoru.

To zahrnuje podporu při řízení migrace, boji proti přeshraniční trestné činnosti a činnostech souvisejících s navracením, jakož i podporu vnitrostátních orgánů při zajišťování bezpečného a hladkého překračování hranic pro všechny cestující.

Stálý útvar pohraniční a pobřežní stráže agentury Frontex pracuje pod velením vnitrostátních orgánů země, do níž je vyslán. Může být vyslán na vnější hranice členských států EU nebo do třetí země, pokud podepsala s EU dohodu o postavení jednotek. Pracovníci stálého útvaru agentury Frontex jsou přítomni na pozemních i námořních vnějších hranicích a na mezinárodních letištích, jakož i v ústředí agentury ve Varšavě.

Vytvoření stálého útvaru je významným úspěchem evropské integrace. Rovněž představuje skutečnou transformaci agentury Frontex – brzy bude v terénu pracovat více zaměstnanců agentury Frontex než v ústředí, díky čemuž se stane skutečně operativní složkou EU.


Hlavní úkoly

Stálý útvar Evropské pohraniční a pobřežní stráže přispívá k tomu, aby schengenský prostor, největší prostor volného pohybu na světě, byl silnější a odolnější.

Stálý útvar trvale pomáhá při hraničních kontrolách a poskytuje podporu řízení migrace, jako je kontrola státní příslušnosti, evidence a snímání otisků prstů. Jeho pracovníci pomáhají sledovat nelegální drogy, zbraně a další protiprávní činnosti na hranicích. Mnoho příslušníků stálého útvaru je nápomocno při navracení osob, které v Evropě pobývají neoprávněně. Pracovníci mají výkonné pravomoci k provádění hraničních kontrol a mohou nosit palnou zbraň.


Kategorie

Stálý útvar tvoří čtyři kategorie pracovníků. Zahrnují zaměstnance agentury Frontex a pracovníky, kteří jsou do agentury vysláni z členských států na dlouhodobé nebo krátkodobé mise, jakož i rezervu, kterou lze aktivovat v případě krize.

Do roku 2027 bude mít stálý útvar Evropské pohraniční a pobřežní stráže celkem 10 000 pracovníků, z čehož 3 000 pracovníků kategorie 1 – zaměstnanců agentury Frontex. Zbývajících 7 000 tisíc pracovníků bude přiděleno z členských států EU.

Kategorie 1: příslušníci pohraniční stráže přímo zaměstnaní agenturou Frontex jako zaměstnanci a pravidelně vysílaní na mise pohraniční stráže podle svého profilu

Kategorie 2: dlouhodobí pracovníci přidělení z členských států

Kategorie 3: krátkodobí pracovníci přidělení z členských států

Kategorie 4: rezerva příslušníků pohraniční stráže členských států EU, která je agentuře Frontex k dispozici pro účely rychlé reakce na krize v oblasti správy hranic.


Profily a kariérní rozvoj

Každý pracovník stálého útvaru absolvuje základní odbornou přípravou, aby se mohl připravit na vyslání do operačních oblastí. Tím se zajistí, že pracovníci budou mít nezbytné dovednosti, aby mohli společně působit v jakékoli konkrétní operační oblasti a zároveň plně dodržovat platné právní předpisy EU a etické normy.

Po absolvování základní odborné přípravy podstoupí pracovníci stálého útvaru během své kariéry různé druhy specializované odborné přípravy.

Pracovníci se mohou specializovat na takové úkoly, jako je odhalování podvodných dokladů, asistence při návratových operacích nebo pomoc při vyhledávání odcizených vozidel. Další pracovníci mohou působit v oblasti shromažďování informací nebo sběru údajů o zločineckých sítích.

Po celou dobu své kariéry budou mít pracovníci stálého útvaru možnost získat nové profily v souladu se svými zkušenostmi, ale také plnit nové úkoly, které jim dají příležitost plně se seznámit s integrovanou správou hranic.


Právní základ

Stálý útvar byl zřízen nařízením (EU) 2019/1896 ze dne 13. listopadu 2019 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži.


We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information