Společné operace

Společné operace jsou nejviditelnějšími činnostmi agentury. Agentura Frontex nasazuje stovky příslušníků pohraniční a pobřežní stráže, společně s plavidly, vozidly a letadly a jiným vybavením, na pomoc členským státům, které čelí problémům na vnějších hranicích EU. Tyto operace probíhají na evropských námořních a pozemních hranicích, a také na mezinárodních letištích. V současné době se agentura Frontex většinou spoléhá na členské státy EU a země přidružené k Schengenu, že poskytnou specializované příslušníky a vybavení pro její operace, avšak agentura směřuje k leasingu a nákupu svého vlastního vybavení. Agentura Frontex má také k dispozici nejméně 1 500 příslušníků, kteří mohou být nasazeni do pěti dní v případě nutnosti řešit mimořádné události na hranicích EU.

Zatímco námořní operace agentury probíhající ve Středomoří se zaměřují na podporu Itálie, Řecka a Španělska při řešení migračního tlaku, všechny operace agentury rovněž pomáhají při řešení nejrůznějších forem přeshraniční trestné činnosti. Námořní operace zahrnují další úkoly, jako je sledování znečištění a nezákonného rybolovu. Tyto činnosti jsou prováděny ve spolupráci s dalšími agenturami EU, zejména s Europolem, Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost (EMSA) a Evropskou agenturou pro kontrolu rybolovu (EFCA).


Prosazování práva

Agentura Frontex hraje zásadní úlohu při posilování vnitřní bezpečnosti schengenského prostoru tím, že sleduje jeho vnější hranice, provádí bezpečnostní kontroly a návratové operace a spolupracuje s vnitrostátními orgány a Europolem.

Agentura Frontex rovněž přispívá k boji proti terorismu tím, že pomáhá členským státům při zpřísňování kontrol na vnějších hranicích a poskytuje podporu při odhalování potenciálních zahraničních teroristických bojovníků. Příslušníci nasazovaní agenturou Frontex jsou vyškoleni k odhalování osob, které mohou být spojeny s terorismem.


Úloha agentury Frontex v rámci pátracích a záchranných operací

Účast na pátracích a záchranných operacích byla vždy prioritou agentury Frontex a je zakotvena v nařízení EU, které evropskou pohraniční a pobřežní stráž vytvořilo. Agentura Frontex je povinna poskytovat technickou a operativní pomoc na moři na podporu záchranných operací, které mohou vzniknout při operacích souvisejících s ostrahou hranic.

Pátrací a záchranné činnosti jsou také specifickým cílem operačního plánu každé námořní operace agentury Frontex.

V letech 2015 až 2020 přispěla agentura Frontex k záchraně 353 270 lidí ve Středozemním moři.
We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information