Искания за информация

Искания за информация, искания по общи и специфични въпроси относно Frontex и нейната работа, искания за интервюта, за статистически данни или въпроси относно доклади, публикувани на нашия уебсайт, трябва да се изпращат на електронен адрес:

question@frontex.europa.eu

Искания от страна на медии:

press@frontex.europa.eu

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information